R+D+i

Participació activa i lideratge en projectes d’investigació tant a nivell nacional como europeus (FP7) que ens permeten aprofundir en diverses línies de investigació (Millora d’enginyeria de processos, Desenvolupament de sistemes d’ajut a la presa de decisions, extracció i gestió del coneixement) que serveixen per a nodrir de nou coneixement a les solucions, productes i serveis que oferim als nostres clients.


Mo3Dlling 2016/7

BEinCPPS – Business Experiments in Cyber Physical Production Systems (G.A Nº 680633). Intelligent monitoring and visualization of injection process and smart moulds. Mo3Dlling optimitza, desenvolupa i implementa models experts basedos en tècniques de Machine Learning per a l´anàlisi del rendiment de màquines d´injecció codificar i projectar les dades sensorizados de la cavitat del motlle en un espai 3D per controlar de procés fàcilment i al seu torn classificar la peça.


PREVIEW 2014

Projecte europeu d´investigació de Research & Innovation Actions H2020 (FoF-2014). Sistema predictiu per a la instal·lació d´un programa d´injecció de motlles en xarxes de sensors inal·làmbrics.


EDUMOTION 2012

Projecte europeu d´investigació finançat per la Research Executive Agency (REA) dins del Setè Programa Marc de la Comissió Europea, que ha desenvolupat una plataforma informàtica col·laborativa global (disponible a la xarxa) per a professionals de l’educació i formació que permetrà l´organització d´activitats de formació bassades en la localització dels participants.


Des-MOLD 2012

Projecte de R+D+i del Setè Programa Marc (FoF.NMP.2012-6). Aquest Projecte té com a objectiu el desenvolupament d’una nova generació de sistemes intel·ligents basats en el coneixement, per a l’optimització del procés d’injecció en la fase de disseny, que suposarà una important millora per al sector europeu de la industria del plàstic.


S-EBIT 2010

Projecte d’Investigació i Desenvolupament en Cooperació del CDTI per al desenvolupament d’un innovador concepte de peces estructurals lleugeres per automoció, en el que Plastia ha dut a terme el desenvolupament conceptual i la integració de l’element controlador, així com de tot el hardware de comunicació i sensòrica necessaris per a dotar “d’intel·ligència” al sistema integrat prototip de manufactura.


SIRPROS 2010

Projecte nacional – Programa Avanza Competitividad MITYC (ara MINETUR) . Plastia va coordinar aquest Projecte, la finalitat del qual és la creació d’un sistema recomanador emprant cerca semàntica distribuïda per a processos de selecció.


IBE RM 2009

Projecte nacional - Subprograma Proyectos singulares (Ministerio de Ciencia e Innovación) Dins d’aquest gran projecte de Rapid Manufacturing (subdividit en 5 subprogrames), Plastia participa en el de TICS “Integració d’especificitats de les tecnologies en les solucions TIC’s.


cvREMOD 2009

Projecte nacional (Subprograma CENIT del CDTI). Títol del projecte: “Gestión de Remodelado Cardiovascular mediante interacción de tecnologías de monitorización ubicua y conceptos del humano fisiológico visual. Plastia participa en 3 dels 5 paquets de treball del Projecte.


SIMPRO 2009

Projecte nacional (Avanza I+D – MYTIC) Títol del projecte: “Software de Simulación de Procesos Industriales” (coordinat por PLASTIA) Desenvolupament d’una plataforma escalable de simulació de producció basada en tecnologies de realitat virtual i adaptable a qualsevol sector industrial, maquinaria o procés.


EMOLDE 2008

El projecte EMOLDE (TSI-020500-2010-167) ha estat cofinançat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dins del Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011. Plastia participa en el Projecte anomenat “Moldes mecatrónicos y conectados a través de internet”.


MADE4U 2008

[European Commission – Integrated Project del NMP-2007-3.1-2]. “Business Models for User Centred Products”. Projecte coordinat per INDO en el que Plastia va dur a terme la enginyeria del coneixement de la cadena de valor del disseny i fabricació d’ulleres segons models de mass-customization.


Sonoplast 2008

[European Commission – collaborative Project for SMEs]. El principal objectiu d’aquest projecte va ser el desenvolupament i construcció de la primera màquina de microinjecció que permet el moldeig de precisió de peces de plàstic de petites dimensiones mitjançant un dispositiu basat en ultrasons. En aquest projecte Plastia `desenvolupa l’arquitectura del sistema de control incloent la connexió amb actuadors i sensors i contribuint al desenvolupament de la e-estructura de la comunicació entre membres.


EBIT 2008

Projecte subvencionat pel el Cidem-Acció (Generalitat de Catalunya)– “Extrusion blow moulding injection technology” Nova tecnologia de fabricació a partir de la combinació de multiprocessos aplicada a peces de geometria complexa i amb integració de funcions.


BROKAPITAL 2007

Projecte nacional (Avanza.I+D –MYTYC). Portal adreçat a orientar, canalitzar i unir a emprenedors amb entitats d’inversió, principalment de Capital Risc i Business Angels, fent us de tècniques d’Intel·ligència Artificial.


FORMULe 2007

Projecte Innoempresa del Cidem (Generalitat de Catalunya) Introducció d’un nou producte basat en tecnologies de e “digital writing” per a la digitalització automàtica de formularis de paper en entorns de projectes d’enginyeria.


ADAPT ERP 2007

(Projecte nacional – Innoempresa). Títol:“ Adaptaciones multisectoriales para la integración de nuevos modelos organizativos de gestión avanzada de código abierto”. Plastia participa en l’análisi de la metodologia de la implantació per a oportunitats de millora mitjançant l´aplicació de sistemes avançats de gestió i ERPs en l´organització”.


GESTION 2.0 2007

(Projecte Nacional- Tractor MYTIC) Sistema integral de Gestió Corporativa. Plastia s’encarrega de l’especificació funcional, disseny i desenvolupament del prototip del broker de continguts i diseminació en l’ámbit científico-tecnológic.


MOLDBOX 2007

Projecte de la Secretaria d´Indústria de la Generalitat (Dept. Innovación) Investigació per al desenvolipament de de nuevas tecnologias basadas en sistemas incrustados para la trazabilidad , la mineria de datos y extracción de conocimiento de las variables de producción en procesos industriales globalizados de moldes.


BROKOLI 2007

Investigació i desenvolupament de tecnologies per a un broker de continguts aplicat a l’assessorament en software lliure per a les PIME’s . Coordinat per PLASTIA. En el qual es va desenvolupar un prototip de Multi Agent System per al brokerage de continguts de software lliure.


CUSTOM-IMD 2007

2007 [European Commission – Integrated Project IP 026599-2] → “SME Supply Chain Integration for Enhanced Fully Customisable Medical Implants, using New Biomaterials and Rapid Manufacturing Technologies, to Enhance the Quality of Life for EU Citizens”. En aquest projecte a 4 anys, PLASTIA va ser membre del Board of Directores i responsable del desenvolupament de la plataforma de workflow d’un revolucionari sistema de aprovisionament d’implants a mida.


EMOLDE 2006

[European Commission – Collective research] → “Total Life Cycle Approach for Efficient and Networking Plastic Injection Moulding Processes”. PLASTIA va dur a terme en aquest projecte la línia de R+D+i adaptada al domini de les dades generades pels motlles d’injecció.


PLASTEAM 2005

[European Commission – ETI-PLASTEAM-508566]. “Competitive Research and Innovation for the European Plastics Processing Supply Chain”. Projecte finançat per la CE (dentro de la iniciativa Economic and Technological Intelligence). Coordinat per ASCAMM en el que PLASTIA desenvolupa la plataforma online que sustentarà les funcionalitats del European Network of Experts in Plastic Processing, integrant noves aplicacions de Social Networky, sistemes experts pel Team Making.


SOLIMM 2004

[MINISTERIO DE ECONOMIA / IMPIVA – PCCP SUPRARREGIONAL (IMPYGC/2004/10)]. Software Lliure per a les empreses del segment industrial dels transformadors plàstics i metàl•lics. Projecte PCCP Suprarregional en el que PLASTIA aporta aplicacions web d’utilitat pel sector dels transformats plàstics i metàl•lics.


eSeSME 2004

[European Commission – eTEN-CI-2004-517436] → “Electronic Services for SMEs in the Plastics Supply Chain”. Projecte finançat por la CE (dins de la iniciativa eTEN) i coordinat per ASCAMM en el que PLASTIA actua como a desenvolupador de la plataforma de eBusiness per a explotar el “Centro Virtual del Plástico”.


IMPLANTIC 2006

[PROFIT FIT-300100-2006-64]. “Herramienta Tic para mejorar la eficiencia del diseño y fabricación de implantes a medida”. Projecte PROFIT coordinat por PLASTIA en el que s’apliquen les metodologies KBE per a la enginyeria del coneixement en el domini del disseny i fabricació d’implants a mida.


NetMould 2005

[MEC – PROFIT (CIT-020600-2005-39)]. “Tecnologías para la integración eficiente del molde en redes basadas en el conocimiento”. Projecte PROFIT coordinat per PLASTIA en el que ses va obtenir un sistema d’algoritmes per a permetre la mineria de dades de motlle en sistemes distribuïts.


GLOBALREC 2006

[CIDEM, Programa de Consolidació i Competitivitat de la PIME 2006]. “ereclutamiento de nuevos perfiles profesionales para la globalización y el diseño industriales”. Projecte en el que PLASTIA desenvolupa un portal empresarial per a donar suport al flux de treball compartit entre 5 empreses de selecció de personal que formen un peculiar model de negocio col•laboratiu.


MOLDSETUP 2004

[MEC – PROFIT (FIT-020400-2004-101)] → “Sistema experto para la validación y puesta a punto de máquina-molde en el proceso de moldeo por inyección de plástico”. Coordinat per PLASTIA en el que es va obtenir un sistema expert que es va implementar amb èxit en el sector.


Emould

[MCYT – EUREKA (E!2620)]. “Mould-Making in an internet-worked world”. Projecte EUREKA en el que PLASTIA forma parte del consorci espanyol per a dur a terme una experiència innovadora: integrar un Social Network en un entorn de treball col•laboratiu via web.


INTPLASTIC

[European Commission, SUDOE INTERREG – SO/1.3/E36]. “Initiative For The Improvement Of Development And Innovation Potential For Spanish, Portuguese And Southern France Plastic Processing Enterprises By Means Of Information Technologies”. PLASTIA és el responsable técnic per a la creació d’un Centre Virtual que dona serveis de valor afegit al sector dels transformats plàstics de França, Portugal i Espanya. El repte va des de l’obtenció de models de negoci basats e en Application Service Providing fins la consecució de la millor solució de Server-Based Computing per a servir aplicacions d’interès per al sector.


PlasTIC

[Junta de Extremadura y Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa]. “Plan para la mejora de la competitividad de empresas de los sectores de transformados plásticos españoles mediante la utilización de las TIC”. Projecte en el que PLASTIA desenvolupa una plataforma per a donar servei d’aplicacions online innovadores provinents de diversos centres tecnològics espanyols.


One4All

[CIDEM, Programa de Consolidació i Competitivitat de la PIME – PSI01 0016]. “ecluster de fabricantes de moldes”. Projecte en el que s’habilita un portal empresarial per a donar suport al flux de treball compartit entre 4 empresas fabricants de motlles que formen un clúster en la comunitat catalana (Barcelona Mouldmaking Group – BMG).


VerticalNet

[CIDEM, Programa de Consolidació i Competitivitat de la PIME – PSI01 0015]. “Portal para la solución del modelo de workflow vertical en la supply chain de los procesados plásticos”. Projecte en el que s’habilita un portal vertical per a donar suport al flux de treball que vincula tres baules de la cadena de aprovisionament dels transformats plàstics (proveïdor de normalitzats, fabricant de motlles i l’injectador).


Carrasco

[CIDEM, Programa de Consolidació i Competitivitat de la PIME – PSI01 0018]. “e-Catálogo para proveedores de normalizados”. Desenvolupament d’un catàleg online de normalitzats per a la fabricació de motlles i el moldeig de e-commerce necessari per a la seva distribució als clients finals. El portal va haver de donar solució als requeriments geomètrics dels productes i les condicions logístiques per a sincronitzar un entorno JIT.