inTOOLigent®

Sistema de traçabilitat i control d´utillatge de producció.

Incorpora dades al motlle de forma permanent: plànols del motlle, llista de materials, pautes de manteniment preventiu.

Afegeix dades concretes de cada cicle: temperatures, pressions, validació de peça.

En manera aprenentatge, les dades generen un model de diagnòstic.

En manera autònoma pot actuar sobre el procés, en temps real.

Detalls del producte

Basat en estàndards de la indústria: ROBUST, FIABLE, PROVAT, BAIX COST.

Connectivitat universal, vertical i transversal: OPC-UA, INTEGRACIÓ DE LA CADENA COMPLETA.

Fàcil d´implementar a tot arreu: ESCALABLE, CONFIGURABLE, PERSONALITZABLE.

Mètodes de control: SISTEMA EXPERT, ALGORITMES D´AUTOREGULACIÓ.